أوتوكاد ֧ ҧ ߧ ֧ է ҧ ڧݧ ܧ 7ѧӧ է ֧֧ ا

  1. է ҧ ڧݧ ܧ 400 ڧ 7 ӧ է ڧ ֧
  2. ٧ѧ ا ѧ ܧ ݧݧ֧է - ڧ ݧ֧է ӧѧߧڧ ӧڧߧ ڧ ѧߧ է - ҧ ֧ߧڧ ڧ ѧ
  3. a 1,2 2x8 ѧӧ ܧ ݧ ѧ
  4. ڧ ҧ էݧ ֧ ݧڧ - A537 Class 1, A516 Grade 70 Сталелитейный завод
  5. է ҧ ڧݧ ܧ ҧ ҧ ֧

معلومات اكثر